Жените умираат порано – тоа е цената што немаме организиран скрининг на рак на грлото на матката

Фото: Профимедиа

Поради тоа што во Македонија нема соодветно организиран скрининг за рак на грлото на матката само во 2017 година се изгубени 574 години на живот помеѓу жените, поради предвремена смртност од ова заболување. Поради ненавременото дијагностицирање на ова заболување, Фондот за здравствено осигурување годишно троши најмалку 29 милиони денари за лекување на жените каде што карциномот е откриен во напредна фаза. Жените кај кои ова заболување е откриено во напредна фаза годишно трошат најмалку 11 милиони денари, за трошоци кои се поврзани со заболувањето.

Годишните трошоци поврзани со ракот на грлото на матката (од страна на државата и од страна на жените) се проценуваат на минимум 39 милиони денари.

Овие наоди произлегуваат од анализата на Здружение ЕСЕ, насловена како ,,Која е цената на тоа што немаме организиран скрининг на рак на грлото на матката?“

Со цел да се намали смртноста од ракот на грлото на матката и да се намалат трошоците за лекување, државата треба да обезбеди опфат со скрининг за рак на грлото на матката на 80 проценти од жените на возраст од 24 до 60 години.

-За да се постигне бараниот опфат, бараме државата за тригодишен период  да одвои во просек 56 242 700 денари годишно за оваа намена. Со овие средства и со доследно спроведување на скринингот ќе се спречи предвремената смртност и ќе се унапреди квалитетот на животот помеѓу жените. Воедно ќе се избегнат  трошоците на товар на државата и жените, што се резултат на ненавремено откривање на ова заболување, велат од ЕСЕ.

Месец јануари е месец за подигање на свесноста за ракот на грлото на матката.  Ракот на грлото на матката претставува четврт најчест карцином помеѓу жените. Меѓународната агенција за истражување за рак се фокусира на три приоритети кои имаат влијание врз намалувањето на оптоварувањето од ракот на грлото на матката на глобално ниво: вакцинација против ХПВ, навремено лекување на предраковите промени на грлото на матката и унапредување на опфатот на жените со скрининг на рак на грлото на матката.

 

 

 

Видео на денот