13 C
Скопје

На­мач­кај­те тиква на ли­цето

До­кол­ку сте ку­пи­ле по­го­ле­мо ко­ли­чес­тво тиква, ос­вен тоа што од неа мо­же­те да под­гот­ви­те од­ли­чен де­серт, но и глав­но ја­дење, сло­бод­но мо­же­те да ја ис­ко­рис­ти­те и за не­га на ко­жата.

Пот­реб­но е са­мо да зе­ме­те две су­пе­ни ла­жи­ци све­жа рен­да­на тиква и да ги из­ме­ша­те со по­ло­ви­на ла­жи­ца ци­мет во прав. Вак­ва­та сме­са на­мач­кај­те ја на ли­це­то и на де­кол­тето. Оста­ве­те да от­стои око­лу 10 ми­ну­ти и ис­чис­те­те се со мла­ка вода. По вак­ва­та по­ста­пка, на­мач­кај­те го ли­це­то со крем што се­кој­днев­но го ко­рис­тите. На ко­жа­та вед­наш ќе по­чув­ству­ва­те ос­ве­жу­вање.

До­колку, пак, са­ка­те на овој на­чин да го ос­ве­жи­те це­ло­то тело, во тој слу­чај пот­реб­ни ви се 20 ла­жи­ци тиква и две па­ку­ва­ња ци­мет во прав. Пос­та­пката е ис­та и препо­рач­ли­во е на овој на­чин ко­жа­та да ја ос­ве­жу­ва­те и по не­кол­ку­па­ти го­дишно.

Поврзани вести

Што треба да направат жените веднаш по сексуалниот однос

Слободен печат

Зејн Малик апелираше во врска со конфликтот во Газа: Ослободете ја Палестина!

Слободен печат

ФОТО | Кој би рекол дека има 55 години? Провокативните фотографии на Синди Крафорд го воодушевија светот!

Слободен печат

Кевин Гатри осуден на три години во затвор по сексуален напад врз негова колешка: Неговата ДНК е пронајдена на нејзината долна облека

Слободен печат

Тој го откри Бред Пит: Почина Божидар Николиќ, режисерот на култниот филм „Балкански шпион“

Слободен печат

Затворска казна бидејќи намерно кашлал кон поранешната сопруга и ја заразил со коронавирус

Слободен печат

Остави Коментар