На­мач­кај­те тиква на ли­цето – Слободен печат
ЕспресоЖенаМагазинУбавина

На­мач­кај­те тиква на ли­цето

Хра­на­та ко­рис­те­те ја и за коз­ме­тич­ки цели

До­кол­ку сте ку­пи­ле по­го­ле­мо ко­ли­чес­тво тиква, ос­вен тоа што од неа мо­же­те да под­гот­ви­те од­ли­чен де­серт, но и глав­но ја­дење, сло­бод­но мо­же­те да ја ис­ко­рис­ти­те и за не­га на ко­жата.

Пот­реб­но е са­мо да зе­ме­те две су­пе­ни ла­жи­ци све­жа рен­да­на тиква и да ги из­ме­ша­те со по­ло­ви­на ла­жи­ца ци­мет во прав. Вак­ва­та сме­са на­мач­кај­те ја на ли­це­то и на де­кол­тето. Оста­ве­те да от­стои око­лу 10 ми­ну­ти и ис­чис­те­те се со мла­ка вода. По вак­ва­та по­ста­пка, на­мач­кај­те го ли­це­то со крем што се­кој­днев­но го ко­рис­тите. На ко­жа­та вед­наш ќе по­чув­ству­ва­те ос­ве­жу­вање.

До­колку, пак, са­ка­те на овој на­чин да го ос­ве­жи­те це­ло­то тело, во тој слу­чај пот­реб­ни ви се 20 ла­жи­ци тиква и две па­ку­ва­ња ци­мет во прав. Пос­та­пката е ис­та и препо­рач­ли­во е на овој на­чин ко­жа­та да ја ос­ве­жу­ва­те и по не­кол­ку­па­ти го­дишно.

Преземањето на оваа содржина или на делови од неа без непосреден договор со редакцијата на Слободен Печат значи експлицитно прифаќање на условите за преземање, кои се објавени на сајтот.

Тагови

Напишете коментар

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена. Задолжителните полиња се означени со *

Close