• клуб

Кој да ги прогласи имињата за „озлогласени“? Клубот „Ванчо Михајлов“ бил регистриран под тоа име во 2019 година

Случајот со клубот „Ванчо Михајлов“ во Битола покажува дека треба веднаш да почне постапка за носење измени на Законот за здруженија и фондации во кои ќе се пропише јасна постапка за нивно регистрирање, јасни критериуми кои имиња би биле забранети за употреба и да се предвиди компетентна комисија што ќе оцени дали одредено лице е …

Кој да ги прогласи имињата за „озлогласени“? Клубот „Ванчо Михајлов“ бил регистриран под тоа име во 2019 година Read More »