• медицински кадар

По лекарите, и сестрите и болничарите од Албанија бегаат на Запад

 Се поголем е бројот на средномедицински кадар кој ја напушта Албанија и заминува во западно европските земји, најмногу во Германија. – Почетокот на пандемијата, донекаде го попречи нивниот одлив, пред се во Германија, поради ограничувањата за движење, иако побарувачката беше голема од многу земји од ЕУ. Според податоците на здружението на медицински сестри во 2019 …

По лекарите, и сестрите и болничарите од Албанија бегаат на Запад Read More »