„Книжевен жезол“ на ДПМ за Иван Џепароски и Душан Стојковиќ

Друштвото на писатели на Македонија секоја година го доделува признанието „Книжевен жезол“ за поетски опус со исклучителни естетски вредности на еден домашен и на еден странски автор и го чествува нивното творештво во рамки на манифестацијата „Празник на липите“. Годинава со ова престижно признание се закитуваат македонскиот поет Иван Џепароски и поетот од соседна Србија Душан Стојковиќ.

Иван (Ивица) Џепароски (1958, Скопје) е поет, филозоф, естетичар, критичар и преведувач. Дипломирал на Филозофскиот факултет во Скопје, каде што магистрирал и докторирал. Автор е на триесет книги, и тоа: на седум поетски книги, на три поетски антологии, на четиринаесет книги од областа на естетиката и на книжевната критика и на шест теориско-есеистички избори.

Душан Стојковиќ (1948, Белград, Србија) е поет, раскажувач, литературен критичар, есеист, преведувач. Уредник е на списанието „Шамадиски метафори“ (Младеновац) и член на редакциите на списанијата „Бдеење“ (Сврљиг) и „Нашата трага“ (Велика Плана). Академик е на Славјанската книжевна и уметничка академија во Варна. Автор е на два обемни тома: „Поетските стебла на македонската лирика“ и „Македонската проза на српски јазик“ (2021), како и на голем број избори, антологии, прегледи, панорами, критики, есеи.

(Текстот е објавен во „Културен печат“ број 84, во печатеното издание на „Слободен печат“ на 12-13 јуни 2021)

Видео на денот