ДИК одби два приговори за предвремено почната изборна кампања

Избори Македонија
Избори во Северна Македонија / Фото: EPA-EFE/NAKE BATEV

Членовите на Државната изборна комисија (ДИК) едногласно го усвоија Предлог-правилник за критериумите за определување надомест на членовите на изборните органи и изборната администрација за спроведување на Локалните избори 2021.

Членот на ДИК Борис Кондарко образложи дека со оглед на спецификата на Локалните избори, дека се пообемни и посложени за организирање и спроведување, во повеќе општини се спроведуваат во два изборни круга и поради новините, каде се воведува дополнително нов начин на идентификација на гласачите преку биометриски лични податоци со отпечаток од прст, ДИК одлучи на овие избори да го зголеми за одреден процент надоместокот на изборните органи и дел од изборната администрација.

Кондарко рече дека ДИК донела одлука да го зголеми надоместокот за целокупниот состав на општинските изборни комисии за 6000 денари. Со тоа, најмалите општински изборни комисии, кои во својот состав имаат до 20 избирачки одбори, претседателите ќе добиваат вкупно по 26 000 денари за целиот изборен процес. Во општинските изборни комисии кои имаат од 21 до 40 избирачки одбори во својот состав, надоместокот за нивните претседатели ќе изнесува 36 000 денари. За општинските изборни комисии кои имаат од 41 до 70 избирачки одбори, надоместокот на претседателите ќе изнесува 46 000 денари. За општинските изборни комисии со од 71 до 100 избирачки одбори, претседателите ќе добијат 56 000 денари, а општинските изборни комисии од 101 до 130 избирачки одбори ќе имаат надомест од 61 000 денари. Само неколку ОИК, кои имаат над 131 избирачки одбори нивните претседатели ќе добијат надомест од 66.000 денари за целокупниот ангажман во изборниот процес за Локалните избори.

Исто така, ќе биде зголемен и надоместокот на сите членови на избирачките одбори, целокупниот состав, претседатели, заменик-претседатели, членови и заменик-членови. Така. за гласачки места каде има запишано до 100 гласачи, претседателите на избирачките одбори досега земаа 3120 денари за еден изборен круг, а сега ќе земаат 4000 денари. Претседателите на избирачките одбори каде има запишано од 101 до 300 избирачи на последните предвремени парламентарни избори земаа по 3240 денари, а сега ќе земаат по 4500 денари за еден изборен круг. Претседателите на избирачките одбори каде има запишано од 301 до 600 гласачи досега земаа 3360 денари, а сега ќе земаат по 5000 денари за еден изборен круг. Претседателите на избирачките одбори со запишани гласачи од 601 до 800 досега земале 3480 денари, а сега ќе земаат 5500 денари. И претседателите на избирачките одбори каде има запишано над 801 гласачи досега земале 3600 денари, а сега ќе земаат по шест илјади денари за еден изборен круг.

За избирачките одбори кои се дефинираат како посебни избирачки одбори, составени од тројца членови, кои ќе го спроведат гласањето во домашни услови на лицата кои се позитивни на ковид-19, односно се во изолација, секој член за еден избирачки круг ќе добие по 6000 денари.

Кондарко соопшти дека во овој Правилник се регулирани и критериумите за надоместоци кои треба да ги добие изборната администрација, односно лицата ангажирани во помошните тела на ДИК. Нивниот надомест ќе биде во висина на една просечна плата во земјава, определена за август кога се распишани локалните избори. Тоа се однесува за секој месец оделно, од распишување на изборите до објавување на конечните резултати. Во деновите кога лицата не извршувале работни обврски во ДИК, нема да се пресметува надомест.

Тој потенцира дека членовите на ДИК и на овие избори нема да земат дополнителен надомест, освен нивната плата.

Членовите на ДИК на 28-та седница разгледаа два приговори за предвремено почната изборна кампања, поднесени од анонимен подносител и од Алијанса за Албанците и Алтернатива. Кондарко соопшти дека во приговорот поднесен од анонимен подносител недостигаат битни елементи за да може ДИК да постапува, нема активна легитимација од кого е поднесен и предложи да го отфрлат како неуреден. Тој посочи дека не е наведно до кого да се достави решението и затоа предложи да се постави јавно на нивната огласна табла.

Кондарко предложи приговорот од Алијанса за Албанците и Алтернатива да биде одбиен како неоснован, бидејќи подносителот нема приложено соодветни докази од кои, како што рече, ДИК би можела да ја утврди правилно и целосно фактичката состојба за да постапува по него. Според него, не можат да се испитаат наводите во приговорот и да се утврди евентуално пречекорување на одредбите.

Членовите на ДИК го разгледаа и едногласно го усвоија Предлог-упатство за начинот на гласање на избирачки места каде се запишани помалку од 10 гласачи. Тоа е во 96 избирачки места во 29 општински изборни комисии во Велес, Гевгелија, Гостивар, Долнени, Зелениково, Конче, Кичево, Кочани, Кратово, Македонски Брод, Радовиш, Сопиште, Штип… Од ДИК велат дека на граѓаните од овие избирачки места ќе им се овозможи да гласаат на најблиското избирачко место со над десет запишани избирачи, со цел да им се овозможи да го остварат своето право на глас.

Извор: МИА

Видео на денот