• рке

Трговците ќе имаат 90 дена рок да достават доказ дека ги поседуваат потребните оперативни резерви на мазут

 Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги (РКЕ) им даде рок од 90 дена на трговците на големо со мазут – РКМ ДООЕЛ Скопје, Супертрејд ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, Пертинакс ДООЕЛ Скопје, Ли Оил ДБ ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци да се усогласат со Правилникот за нивото и начинот на пресметка на оперативните резерви. Со одлуката донесена на …

Трговците ќе имаат 90 дена рок да достават доказ дека ги поседуваат потребните оперативни резерви на мазут Read More »