Tag : огнот

Здравје Магазин

Раз­лич­на хра­на од­го­ва­ра на раз­лич­ни ти­по­ви луѓе

Слободен печат
Ве­ќе ил­ја­да го­ди­ни на­на­зад традицио­нал­на­та ки­нес­ка ме­дици­на го наб­љу­ду­ва чо­ве­ко­ви­от ор­га­ни­зам со фи­ло­зо­фи­ја од пет еле­менти. Ме­ѓу еле­мен­ти­те од кои е сод­ржа­на ки­нес­ка­та ме­дици­на и...
Вести Македонија

Пожар над Пинтија, граѓаните во паника, пожарникарите се борат со огнот (ФОТО)

Слободен печат
Голем пожар попладнево беснее во близина на населбата Пинтија. Жителите на оваа скопска населба веќе се во паника, додека пожарникарите водат борбат со огнот. Пожарот...