• ребаланс

Лер трактори

Владата ја разреши првата државна инспекторка за животна средина Ана Петровска, чија работа внесе парче чист воздух во отруена Македонија. Слават профитери од различен маштап, слободно ќе продолжат да си фрлаат мазут во акумулации, ќе палат трска во езерата, ќе црпат песок од реките, странски инвеститори ќе го загадуваат воздухот. Полесно ќе се палат и …

Лер трактори Read More »