• онколог

Како лекарите се штитат од рак: Oсум одговори од врвни стручњаци

Ракот е една од водечките смртни болести во светот. И покрај тоа што медицината многу напредувала, сè уште постојат многу нешта кои треба да се направат, како во превенцијата така и во лекувањето. Затоа, мораме сами барем да се обидеме да ги превенираме сериозните болести и да го намалиме ризикот од нивно појавување. А, како …

Како лекарите се штитат од рак: Oсум одговори од врвни стручњаци Read More »