• гази баба

Општина Гази Баба од 2012 до 2020 не уплатила 950 илјади евра за закуп на државно градежно земјиште

 Општина Гази Баба од периодот на преземање на надлежноста од 2012, па до 2020 година, средствата по основ на отуѓување и давање под закуп на градежно земјиште сопственост на држвата ги уплаќа на несоодветна уплатна сметка, што резултирало со помалку приходи во државниот Буџетот во износ од 58,5 милиони денари, за сметка на поголеми приходи …

Општина Гази Баба од 2012 до 2020 не уплатила 950 илјади евра за закуп на државно градежно земјиште Read More »