• бугарски клубови

Здруженијата кои нема да ги усогласат имињата и дејноста ќе бидат избришани од Централниот регистар

Организациите регистрирани согласно со одредбите на Законот за здруженија и фондации кои нема да ги усогласат имињата и дејноста, се бришат од Регистарот, соопшти денеска Централен регистар. Согласно измените од Законот за здруженија и фондации бр.239/2022, здруженијата се должни во рок од три месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон да ги …

Здруженијата кои нема да ги усогласат имињата и дејноста ќе бидат избришани од Централниот регистар Read More »