Конституиран е новиот Совет за култура

Фотографија: Министерство за култура

Во просториите на Министерството за култура на 23 јануари се одржала конститутивна седница на Советот за култура, кој ќе има советодавна функција во однос на работата на министерката за култура, Бисера Костадиновска Стојчевска.

Членови на Советот за култура се: Ѓунер Исмаил, Бедија Беговска, Бајруш Мјаку, Ивица Зориќ, Валентин Соклевски, Славица Петровска-Галиќ, Томислав Османли, Даница Павловска-Циги, Билјана С. Црвенковска, Анжелика Апсис и Мила Шурбановска.

Членовите на Советот се од редот на истакнати уметници, стручни лица од областа на културата и од јавниот и општествениот живот, по принципот на стручност и компетентност и на соодветната и правична застапеност на граѓаните, кои припаѓаат на сите заедници.

Според Законот за култура, улогата на Советот е да му дава мислења на министерот за култура по прашања од неговата законска надлежност, известија од Министерството за култура.

Видео на денот