Град Скопје го објави огласот за приватни автобуски превозници за линиите 20 и 22

Фото: Слободен печат/Д. Митрески

Град Скопје го објави Јавниот оглас за доделување на пакет линии и за давање на дозвола за линиски превоз на патници за линиите 20 и 22.

Како што е наведено во огласот, за „покривање“ на овие линии, потребни се, за линијата 20, десет автобуси и 23 возачи, а за линијата 22, десет автобуси и 21 возач.

– Пријавите со потребната документација се доставуваат од 09.12.2022 година, заклучно со 10.01.2023 до 12 часот. Отварањето на поднесените затворени пријави ќе се одржи на ден 16 јануари 2023 година во 9 часот во барака бр.13. – стои во Јавниот оглас објавен од страна на Град Скопје.

Според наведеното, Пакетот на линии од овој оглас се доделуваат за период од две години, со можност за продолжување, но не повеќе од вкупно 5 години.

 

Видео на денот