• Шенген

Циклотуризмот на европскиот пазар генерира 44 милијарди евра

Влезот во Шенген е одлична можност за хрватскиот велосипедски туризам – границите веќе не постојат ниту административно, а хрватските дестинации можат да почнат да ја гледаат цела Европа како единствен, голем пазар кој треба да се знае, да се разберат неговите потреби и желби и целосно валоризиран огромен циклусен туристички потенцијал на нашата земја. Циколотуризмот …

Циклотуризмот на европскиот пазар генерира 44 милијарди евра Read More »