• пиом

Речиси 12 отсто од вработените во Фондот за ПИОМ се надворешни соработници

Надворешни лица, чии квалификации не се проверени, вршат одговорни работи во Фондот за ПИОМ, забележува Државниот завод за ревизија во последниот извештај за Фондот. Ревизорите утврдиле дека во Фондот за ПИОМ има постојан недостиг на вработени и дека за тоа треба дозвола за вработувања од Министерството за финансии. Во недостиг на дозвола за нови вработувања …

Речиси 12 отсто од вработените во Фондот за ПИОМ се надворешни соработници Read More »