• Артконект

Поетското творештво на Џоан Маргарит е заокружено во збирката „Чудесна зима“

Последната поетска збирка на еден од најголемите современи шпански и европски поети на дваесеттиот век, Џоан Маргарит, со наслов „Чудесна зима“ е објавена во издание на „Артконект“. Во збирката авторот прави заокружување на своето творештво, навраќајќи се на теми и мотиви кои се доминантни во неговата поезија уште од неговите први песни објавени пред четириесетина …

Поетското творештво на Џоан Маргарит е заокружено во збирката „Чудесна зима“ Read More »