• работници

Грција исплаќа еднократна државна помош за да ги задржи сезонските работници

Грција го потиснува драстичниот проблем со персоналот во туризмот и земјоделството, при што државата плаќа помош во месеците надвор од активните сезони. Воведената државна помош е за лица чија професија е поврзана со туризмот и земјоделството. Таа е меѓу 557 и 1.114 евра и се плаќа еднаш во кварталот септември – ноември секоја година. Може …

Грција исплаќа еднократна државна помош за да ги задржи сезонските работници Read More »