• стаж

Партија на пензионери:Ќе се усогласуваат пензиите и на пензионерите од МВР со стаж покус од 40 години

Партијата на пензионери ги информира засегнатите пензионери од МВР дека наскоро треба да бидат донесени дополнителни измени во Законот за внатрешни работи, со цел со усогласувањето на пензиите да бидат опфатени и корисниците на старосни пензии кои правото го оствариле со стаж покус од 40 години. -Партија на пензионери ги информира пензионираните припадници на МВР, …

Партија на пензионери:Ќе се усогласуваат пензиите и на пензионерите од МВР со стаж покус од 40 години Read More »