Марија Савовска: Нема жени на позициите кои реално имаат моќ и контрола врз ресурси и донесување одлуки

Утрински брифинг/ Фото: Слободен печат

Податокот дека на престојните локални избори од 301 кандидат за градоначалники функции само 25 се жени е илустрација на тоа дека доколку нема квоти нема ни да ги има жените на одлучувачки позиции, смета Марија Савовска, претседателка на граѓанската организација „Здруженска“.

„За советничките места имаме квоти од најмалку 40 отсто застапеност на жени, за градоначалничките функции тоа го немаме и овие податоци покажуваат зошто е потребно да имаме резервирани места, бидејќи кога станува збор за жените како јавен или политички актер, фактички имаме тотална маргинализација и отсуство од структури и процеси на донесување одлуки. Всушност тоа само покажува кој може, во колкава мерка и за кои прашања да одлучува. Овој број е толку мал затоа што јавниот простор за жените не е дозволен и тоа е проблемот со кој ние треба да почнеме да се занимаваме и тоа не само во делот на учеството и во формалните аспекти на политиката, преку политичките партии. Она што нас повеќе не’ интересира е граѓанското вклучување што вообичаено е заборавена тема и за женската вклученост или учеството во процесите и структурите на донесување одлуки секогаш се дискутира за време на избори, а фокусот е на учеството на жените во формални структури преку политички партии или на раководни позиции во институции“, вели Савовска за Утрински брифинг.

Според неа, она за кое помалку се зборува во јавноста е граѓанското учество на жените и тоа на оние кои се непривилегирани, односно недоволно информирани, или пак кои не се организирани во граѓански здруженија.

„Тоа е важно за да покажеме дека не смееме да исклучуваме половина од популацијата од процеси или одлуки кои ги засегаат на дневно ниво. Тие мора да бидат прашани за тоа што се приоритетите, како треба да се кројат политиките и како треба да се употребуваат ресурсите. Во моментов жените се многу поприсутни во партиите отколку во она што подразбира граѓанско организирање за разлика од минатото кога жените беа поорганизирани, сега веќе активните женски организации се бројат на прсти. Онашто го покажуваат нашите истражувања е дека активирањето на жените во јавниот простор, дали како граѓанки или преку политички партии е условено од надворешен поттик. Оттука за нас е приоритет прашањето на граѓанското учество како претпоставка за генерална претпоставка за демократизација на општеството, бидејќи сметаме дека е предизвик тоа што партиите се недоволно демократизирани и не овозможуваат влијателно учество на жените преку тие структури. Ние сме многу далеку од еднаквоста во одлучувањето, на позициите кои реално имаат моќ и контрола врз ресурси и донесување одлуки – таму нема жени“, додава Савовска.

Видео на денот