• преспанско езеро

Со брани и со балони да се запре истекувањето на езерските води

Свртувањето на пелистерските води за полнење на Преспанското Езеро, изградба на брана што би го сопрела неговото истекување во Корчанското Поле, или затворање на подземните пукнатини низ кои истекува водата со специјални балони, се неколкуте идеи за кои се размислува како можности да се спаси езерото од натамошно опаѓање на водостојот. Навртување на води од …

Со брани и со балони да се запре истекувањето на езерските води Read More »