Секој ден создаваме биоотпад: Време е да започнеме со компостирање!

Компостирање е активност која треба да биде „домашна задача“ на секој од нас. Не само што е одржлив начин за отстранување на остатоците од храна во кујната и градинарски отпад, туку е начин сами да си произведите природно ѓубриво. Компостирањето е процес на враќање на органскиот материјал во почвата од каде што потекнува, повторување на …

Секој ден создаваме биоотпад: Време е да започнеме со компостирање! Read More »