Пречистителната станица во Волково за еден месец прочистила 61.428 кубни метри отпадна вода

Фото: Пречистителната станица во Волково

Вкупно 61.428 кубни метри отпадна вода била прочистена во пречистителната станица во Волково во месец септември, информираат од ЈП „Водовод и канализација“.

Имено, пречистителната станица за отпадни води Волково е наменета за чистење на комуналните отпадни води кои доаѓаат од собирното подрачјето на населбите Кисела Јабука, Стопански Двор и Волково.

– ПСОВ Волково е предвидена за 19.500 Е.Ж. За пречистување на отпадните води се употребува современа СБР технологија. Во текот на месец  септември се пречистени вкупно 61.428м³ отпадна вода. Од механичкиот предтретман се отстранети приближно 4,5 тони отпад со категоризација на отпад 19 08 01 (отпад од сита, крпи, марамици…) и 19 08 02 ( отпад од песколовец – песок).  Во Пречистителната станица за отпадни води – Волково  се прават анализи на параметри  кои се предвидени во дозволата за испуштање на отпадна вода во реката Лепенец – стои во месечен извештај за оперативноста на ПСОВ – Волково, септември 2021.

Од ЈП „Водовод и канализација“, меѓу другото, информираат и дека во периодот од 01.09.2021 до 30.09.2021 биле  изработени  анализи на 18 примероци од две мерни места.

–  Направените анализи во месец  септември, 2021 година  покажуваат задоволителни резултати и висок процент на  ефектот  на пречистување, а  вредностите на параметрите на излез се движат во  границите на максимално дозволените концентрации според Правилник – Службен весник на РСМ бр.73 од 31.05.2011 година – објаснуваат од ова јавно претпријатие.

 

Видео на денот