• легенда

Со изградбата на Кинескиот ѕид е поврзана една од најтажните љубовни легенди

Кинескиот ѕид е една од најпознатите градби во светот. Бил граден со векови, а примарната идеја била да се направи ѕид како одбрана од напади. Неговата изградба почнала уште во 5 век п.н.е и траела сè до 17 век. Најпознатите делови од ѕидот биле изградени помеѓу 15 и 17 век, за време на династијата Минг, …

Со изградбата на Кинескиот ѕид е поврзана една од најтажните љубовни легенди Read More »