Д-р Александра Димова, специјалист по ортопедска хирургија: Ехосонографскиот преглед на детскиот колк е брз, безбеден и безболен метод

Во „One Hospital“ при ехосонографската проценка на развиеноста на колковите на новороденчето се користи светски воспоствениот Граф метод, кој користи стандардизирана техника и прецизно нумериран систем за одредување на типот на колкот. Eхосонографскиот преглед на колкови на новороденчињата е скрининг за определување дали колковите се нормално развиени. Еден од многу честите проблеми на детскиот колк, …

Д-р Александра Димова, специјалист по ортопедска хирургија: Ехосонографскиот преглед на детскиот колк е брз, безбеден и безболен метод Read More »