• Гоце Делчев

Гоце, Питу, Даме и Јане – четири имиња на раздорот

Од револуционери, народни херои и импозантни историски личности, до причинители на раздорот. Накусо, на овој начин би можеле да се опишат судбините на Гоце Делчев, Питу Гули, Даме Груев и Јане Сандански, македонските борци за слобода, опеани во третата строфа од државната химна. – За химната не се преговара – ова пред некој го изјави …

Гоце, Питу, Даме и Јане – четири имиња на раздорот Read More »