• бактерии

Зошто докторите стојат зад GE 132+ Natural? Бактериите се победуваат со антибиотици, а вирусите со антиоксиданси! 

Зошто докторите стојат зад GE 132+ Natural?: Бактериите се победуваат со антибиотици, а вирусите со антиоксиданси! ПН:Посебното значење на GE 132+ Natural е во добро осмислената превентивна употреба, во оптимизирањето на функциите на организмот за при напад на вирус да може полесно и побрзо да го совлада. Во време на пандемија на ковид-19, но и во есенската …

Зошто докторите стојат зад GE 132+ Natural? Бактериите се победуваат со антибиотици, а вирусите со антиоксиданси!  Read More »