Интервју со петте жени кои придонесоа успешно да се трансплантира првото срце во Македонија

Задоволство е да се зборува со пет жени одеднаш. Цел оркестар, кој беспрекорно функционира: д-р Маја Мојсова Мијовска, национален координатор за трансплантација на органи и ткива во Р. Северна Македонија, д-р Весна Дурнев, анестезиолог, болнички координатор за трансплантација, д-р Билјана Андоновска, анестезиолог, болнички координатор за трансплантација, д-р Марија Јовановски Срцева, анестезиолог, болнички координатор за трансплантација …

Интервју со петте жени кои придонесоа успешно да се трансплантира првото срце во Македонија Read More »