• мајски оперски вечери

Разговор со м-р Евица Тасеска Каранфилова, програмски раководител во НОБ, за моделот на управување со установи од овој тип

Неодамна завршените Мајски оперски вечери се најпознатиот и најпопуларен сегмент од работата на НУ Национална опера и балет, но со м-р Евица Тасеска Каранфилова, програмски раководител во НОБ, разговаравме за активностите на установата во текот на целата година. Националната опера и балет (НОБ) стана членка на мрежата „Опера Европа“, со што ќе се отворат можности …

Разговор со м-р Евица Тасеска Каранфилова, програмски раководител во НОБ, за моделот на управување со установи од овој тип Read More »