• екологија

За 7 години државата од граѓаните собрала две милијарди евра од еколошки такси, а екологијата на нула

Речиси две милијарди евра државата собрала од граѓаните и од стопанските субјекти по основ на еколошки такси во периодот од 2014 до денес, но сепак, воздухот, водите и почвата во нашата земја и натаму се загадени над секоја граница. Да беа искористени за својата намена, овие пари можеа да ги решат сите клучни еколошки проблеми, …

За 7 години државата од граѓаните собрала две милијарди евра од еколошки такси, а екологијата на нула Read More »