• прекумерна тежина

Дебелината кај децата уште на 6-годишна возраст го зголемува ризикот од проблеми со срцето

Не често размислуваме за малите деца со прекумерна тежина како ризична група, но ако дебелината ја попречува нормалната работа, доаѓа до одредено ниво на напрегање и оптеретување. Децата од шестгодишна возраст можат да имаат различни здравствени проблеми поради дебелината. Децата со прекумерна тежина имаат поголема веројатност да развијат повеќе здравствени проблеми од нивните врсници со …

Дебелината кај децата уште на 6-годишна возраст го зголемува ризикот од проблеми со срцето Read More »