Топ­чи­ња со си­рење – Слободен печат
ЕспресоХрана

Топ­чи­ња со си­рење

Сос­тојки:

1 јајце

150 гр брашно

1 пра­шок за пе­чиво

10 гр сол

10 гр црн би­бер

200 мл млеко

200 гр си­рење

мас­ло за ја­дење

Со­вет:

Исклу­чи­тел­но е важ­но мас­ло­то во кое ќе ги пржи­те топ­чи­ња­та да би­де заг­ре­а­но на иде­ал­на тем­пе­ра­ту­ра од 190 сте­пени. До­кол­ку топ­чи­ња­та од си­ре­ње ги под­гот­ву­ва­те на оваа тем­пе­ра­тура, тие ќе би­дат воз­ду­шести, ме­ки и крцкави.

Под­го­товка:

Из­ма­те­те ги јајца­та во чи­нија. По­тоа, во дру­га чи­ни­ја из­ма­те­те ги браш­ното, пра­шо­кот за пе­чиво, сол­та и би­бе­рот. Уба­во из­ме­шај­те ги си­те сос­тој­ки во чи­ни­ја­та со брашно, а по­тоа нап­ра­ве­те дуп­ка во сре­ди­на и ис­ту­ре­те ги јајца­та во внат­реш­ни­от дел. Уба­во из­ме­шајте, а по­тоа во сме­са­та до­дај­те го и мле­ко­то и пов­тор­но уба­во из­ме­шајте. На крај, до­дај­те го из­рен­да­но­то си­ре­ње и сме­са­та из­ме­се­те ја со рака.

На оган заг­реј­те го мас­ло­то и со по­мош на сле­ци­ја­лен ка­лап за под­го­тов­ка на топ­чиња, пр­же­те ги топ­чи­ња­та со си­ре­ње ед­нак­во од две­те страни. До­кол­ку не­ма­те ка­лап за под­го­тов­ка на топ­чиња, ис­та­та ра­бо­та ќе ја зав­рши­те и до­кол­ку од под­гот­ве­на­та сме­са ста­ва­те со по­мош на ла­жица.

Преземањето на оваа содржина или на делови од неа без непосреден договор со редакцијата на Слободен Печат значи експлицитно прифаќање на условите за преземање, кои се објавени на сајтот.

Тагови

Напишете коментар

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена. Задолжителните полиња се означени со *

Close