Tag : ветеринарка

Магазин Магазин слајдер Семејство

Анета Николова: Како до воспитано и социјализирано куче

Ј.К.Д
Чувањето куче како миленик, не е повеќе само чување куче. Тоа станува култура на живеење, доказ за еден поинаков стандард на живеење и поинакво вреднување...