• чакал

Кај ЕУРО ПРОГРЕС ДООЕЛ утврдени низа недоследности во договорот за концесија

Државниот инспекторат за животна средина на ден 21. јануари годинава изврши координиран инспекциски надзор со Државниот инспекторат за техничка инспекција над правниот субјект ЕУРО ПРОГРЕС ДООЕЛ во с.Долно Коњаре, општина Петровец. Правното лице ископува песок и чакал согласно Договор за концесија за експлоатација на минерална суровина – песок и чакал издадена во 2010, односно 2014 …

Кај ЕУРО ПРОГРЕС ДООЕЛ утврдени низа недоследности во договорот за концесија Read More »