• бебиња

Анализа: Зголемена смртноста кај родилки и случаи на мртвородени бебиња за време на пандемијата во светот

Смртноста кај родилки и случаи на мртвородени бебиња се зголеми за една третина за време на пандемијата на Ковид-19. Анализата на податоците од 40 студии спроведени во 17 земји низ светот покажува дека рестриктивните мерки против коронавирусот, нарушувањата на здравствената заштита кај идните мајки и стравот на родилките да ги посетуваат болниците ги зголемија ризиците …

Анализа: Зголемена смртноста кај родилки и случаи на мртвородени бебиња за време на пандемијата во светот Read More »