• акција

Акција за отстранување на диви приклучоци во Скопје, следат прекршочни постапки

ЈП Водовод и канализација – Скопје со цел заштита на водоснабдителниот систем континуирано спроведува акции за отстранување на дивите приклучоци. Дивите приклучоци се забранети со Закон (Закон за водоснабдување, член 23) и истите се утврдуваат од страна на овластен комунален инспектор на општината и на Градот (Закон за водоснабдување, член 37), врз основа на што …

Акција за отстранување на диви приклучоци во Скопје, следат прекршочни постапки Read More »