Кинеската производна машинерија и светот (2)

Производите на кинеската производна машинерија (КПМ) за разни дестинации се транспортираат на прифатлив начин на земјата. Годишната рата производи за разни подрачја се следниве: до САД од 400-500 милијарди годишно; до Далечниот Исток и Јужна Америка 350-450 милијарди и Европа и Африка 400-500 милијарди годишно. Почнувајќи од 1992 година, кога почнаа американските фирми да се …

Кинеската производна машинерија и светот (2) Read More »