• крцкави

Интегрални варени гевречиња (РЕЦЕПТ)

Сос­тојки: 500 гр ин­тег­рал­но брашно 1 коцка свеж ква­сец по­ло­ви­на ча­ша мла­ка вода 2 ла­жи­ци масло 200 гр пу­тер по­ло­ви­на ла­жич­ка сол су­сам за по­си­пу­вање За ва­рење: 2 ла­жи­ци мед или ше­ќер 500 мл вода Под­го­товка: Во под­ла­бок сад се рас­то­пу­ва ква­се­цот во мла­ка­та во­да и се до­да­ва мал­ку брашно. Ва­ка под­гот­ве­на­та сме­са се ос­та­ва …

Интегрални варени гевречиња (РЕЦЕПТ) Read More »