• бројка

Што значат трите двојки во 2022 година? Низата 2-2-2 ќе им ја промени судбината на луѓето

Годината што доаѓа е специфична, меѓу другото, и според тоа што ја красат три двојки. Која е симболиката на 2022 во нумеролошка смисла? Бројот 2 означува двојност, рамнотежа и прилагодливост, вера и доверба, соработка и дипломатија. Бројот, исто така, претставува љубов, семејство и партнерство. Во овој случај имаме три двојки (222), а тоа има повеќе …

Што значат трите двојки во 2022 година? Низата 2-2-2 ќе им ја промени судбината на луѓето Read More »