• топлани

ЕСМ Продажба објави повик за снабдување со природен гас за февруари за топланите и други потрошувачи во државата

\ ЕСМ Продажба спроведува постапка преку јавен повик за прибирање понуди од домашни и странски лиценцирани фирми регистрирани за дејноста кои имаат можност да обезбедат и да испорачаат потребна количина на природен гас за месец февруари 2023 година за производство на топлинска енергија за топланите Исток, Запад, Енергетика и Скопје Север, како и за останати …

ЕСМ Продажба објави повик за снабдување со природен гас за февруари за топланите и други потрошувачи во државата Read More »