• One hospital

ПЕТ КТ – Најсовремена технологија за откривање на карцином

Што претставува ПЕТ КТ? ПЕТ КТ е хибридна дијагностичка процедура, која се состои од комбинација на: ПЕТ (позитрон емисиона томографија) која ги покажува функциите на органите и ткивата на метаболичко ниво, и КТ (компјутеризирана томографија) која дава детални анатомски информации. Што може да се открие со ПЕТ КТ? ПЕТ КТ овозможува навремена и точна радиолошка …

ПЕТ КТ – Најсовремена технологија за откривање на карцином Read More »