• оценка

Судски совет ги усвои методологиите за работата на судиите: Секој ќе биде оценуван, ќе се фревидираат цели досиеја

Судскиот совет на Македонија ги усвои Методологија за оценување на работата на судија врз основа на исполнетост на квалитативните критериуми за судиско работење и Образец за оценување и бодување на исполнетост на квалитативните критериуми за работата на судијата, како и Методологијата за квалитативно оценување на претседателите на судовите и Образецот за квалитативно оценување на претседатели …

Судски совет ги усвои методологиите за работата на судиите: Секој ќе биде оценуван, ќе се фревидираат цели досиеја Read More »