• биди ИНклузивен

ВИДЕО | Мишиќ: Состојбата со инклузивноста е подобрена но имаме уште долг пат да изодиме

Основното училиште Илинден од Крива Паланка доби богатство од стимулативни содржини со кои секојдневно ќе се обезбедува педагошка поддршка за учениците со образовни потешкотии. Станува збор за сензорна просторија во која тие ќе може да работат и да ги развиваат своите потенцијали водени од специјални училишни едукатори. Целта е целосно вклучување на децата со попреченост …

ВИДЕО | Мишиќ: Состојбата со инклузивноста е подобрена но имаме уште долг пат да изодиме Read More »