• Андреј Тарковски

Есеј: Религијата и филмот

Во наредните редови ќе направам обид преку филмот да допреме до некои од најделикатните теми со кои човекот се соочува, а на кои ете, барем и сентиментално да се навратиме на почетоците на филмот (при крајот на 19 век) па се до денешни времиња. Една од најексплоатираните теми во целата историја на филмот секако е …

Есеј: Религијата и филмот Read More »