Пу јаз’к

Неполни 24 часа по промоцијата на дигиталната платформа на Толковниот речник, на Денот на македонскиот јазик, славеникот – јазикот, доживеа политички упад со бришење лексеми од неговиот фонд. Чинот што требаше да биде свечен поради одбележувањето на 100-годишнината од раѓањето на Блаже Конески, се преточи во политичка цензура на македонското јазично богатство, на лажен пуританизам …

Пу јаз’к Read More »