Бавно умирање на средната класа

Социјалдемократите ширум Европа ја платија сметката на отстапувањето од идејата за социјална правда и прифаќањето на правилата на однесување на алчниот неолиберален капитализам, кој секаде зад себе остава жртви на глобализацијата. Западните демократии вознемирувачки често се доживуваат како бесчувствителни на грижите на своите граѓани, па бавното умирање на средната класа станува глобален феномен, кој ја …

Бавно умирање на средната класа Read More »