• Нивото

Зголемено нивото на Дојранско Езеро

Нивоата на повеќето реки во земјава се околу просекот за март. Речиси двојно пониски се само на Сатеска кај Ботун и на Лепенец кај Скопје. Според денешните хидролошки мерења, извесни покачување се забележани на Вардар кај Демир Капија, Пчиња кај Пелинце и Струмица кај Ново Село. Зголемување на нивото е измерено и на Дојранското, како …

Зголемено нивото на Дојранско Езеро Read More »