Книгоиздателството „Ми-Ан“ објави речници на антоними и пароними во македонскиот јазик

Книгоиздателството „Ми-Ан“ го искористи летниот период за промоција на два речника. Станува збор за „Речник на паронимите во македонскиот јазик“ и за „Речник на антонимите во македонскиот јазик“ приредени од Емил Ниами. Речникот на паронимите е прв од ваков вид во македонската лексикографија. Паронимите се слични зборови во пишувањето и во изговорот, но со различно …

Книгоиздателството „Ми-Ан“ објави речници на антоними и пароними во македонскиот јазик Read More »