Д-р Никола Христов, специјалист по кардиоваскуларна хирургија: Комплетна артериска реваскуларизација при коронарна болест на срцето

Коронарната артериска болест е предизвикана од атеросклероза, која ги зафаќа коронарните артерии и доведува до стеснување на нивниот лумен или во потешки случаи доведува до ниво комплетно затнување. Во почетниот стадиум на болеста таа се манифестира со градни болки, стегање во градите, гушење, а при напредни фази на болеста, затнувањето доведува до инфаркт на срцето, …

Д-р Никола Христов, специјалист по кардиоваскуларна хирургија: Комплетна артериска реваскуларизација при коронарна болест на срцето Read More »