• музеј на град скопје

На изложбата „Неподнослива празнина“ на Дијана Томиќ Радевска уметничката естетика е втемелена на етиката

Самостојната изложба со наслов „Неподнослива празнина“ на Дијана Томиќ Радевска, која од 1 до 15 октомври е поставена во Музејот на град Скопје, е уметнички одговор на прашања што имаат суштествен етички предзнак. Визуелното доживување на изложбата „Неподнослива празнина“ на Дијана Томиќ Радевска, практично, е вкомпонирано од шест посебни целини: колажи –како прочистување на личните …

На изложбата „Неподнослива празнина“ на Дијана Томиќ Радевска уметничката естетика е втемелена на етиката Read More »